Högskoleprovet

RSS

Högskoleprovet – hur skriva bra på ord-delen?

28 Jun 2011

Högskoleprovet består ju som bekant av åtta olika delar. Ett av delproven kallas för ORD och testar ens vokabulär, eller ordförråd. Du får ett ord och fem olika svarsalternativ, av vilka du ska välja det alternativ som bäst beskriver ordet i frågan. Endast ett av svarsalternativen är rätt. ORD-delen av högskoleprovet är svår för många, [...]