Högskoleprovet – hur skriva bra på ord-delen?

Högskoleprovet består ju som bekant av åtta olika delar. Ett av delproven kallas för ORD och testar ens vokabulär, eller ordförråd. Du får ett ord och fem olika svarsalternativ, av vilka du ska välja det alternativ som bäst beskriver ordet i frågan. Endast ett av svarsalternativen är rätt.

ORD-delen av högskoleprovet är svår för många, just för att svarsalternativen är så pass lika varandra och på grund av att det faktiskt är ganska krångligt att träna upp ens ordförråd. När det gäller de matematiska delarna räcker det ju ofta med att nöta in ett gäng formler och regler samt öva på diverse gamla matteuppgifter, det går inte att använda samma övningsmetodik när det gäller ord-delen av högskoleprovet.

Det finns dock vissa användbara knep som hjälper en få bättre resultat på högskoleprovet. Det viktigaste är att läsa mycket. Om du bor i någon stad som delar ut gratistidningar är ett bra tips att varje morgon läsa tidningen, oavsett om nyheterna intresserar dig eller inte. Stryk under eller anteckna ord vars betydelse du är osäker på och kolla senare upp dessa i en ordlista eller synonymordbok. Läs även facklitteratur och skönlitteratur. Gå till biblioteket och låna ett par böcker av varierande art (blanda gärna genrer och författare för att få ett mer varierat urval av texter) och läs dessa, stryk självklart under ord som du inte förstår.

Ett annat bra tips för den som vill lyckas på högskoleprovet är att plugga ord med hjälp av ordlistor. Sätt gärna upp ett konkret mål, t.ex. 30 ord per kväll, och börja gå igenom ordlistan. Detta må vara tråkigt och träligt, men det ökar hjärnans orddatabas väsentligt, och det är just en stor orddatabas som krävs för att skriva bra på ord-delen av högskoleprovet.

Glöm heller inte bort synonymordlistorna – de är dina vänner! Kolla upp ord i dessa och olika synonymer, detta hjälper också dig med att memorera olika ord och dess betydelse. Kom ihåg dessa tips och lycka till när du skriver högskoleprovet!

28 Jun 2011