Digitaltryck eller offsettryck?

Ska man använda sig av digitaltryck eller offsettryck? Det är en fråga som ständigt är aktuell för den som ska trycka sin egen bok. Å ena sidan kan digitaltrycket tillåta att trycka små upplagor, å andra sidan blir det ett högre styckpris då. Å ena sidan kan offsettrycket göra att man kan trycka en större upplaga billigt, å andra sidan binder man upp sig till stora utgifter på en gång. När ska man då använda digitaltryck respektive offsettryck?

På hemsidan 24Digitaltryck.se skriver man följande:

Trycker du färre än 300 exemplar kommer nästan alltid digitaltryck vara det mest lönsamma alternativet, trycker du 500 exemplar kan det hända att offsettrycket blir billigare, trycker du 1000 eller fler böcker kommer offsettrycket garanterat att vara billigare.

Det är en bra tumregel som ger en god fingervisning om när man bör använda de olika trycktyperna. Under 300 exemplar, ja då lönar sig knappast arbetet med att ta fram tryckplåtar och trycka i offset. Över 500 exemplar, ja då kan knappast digitaltrycket matcha priset som offsettryck erbjuder. Dock finns det alltid olika aspekter att tänka på.

Ska man trycka en jätteliten upplaga kanske man till och med kan så kallad Print on Demand. Vad är då Print on Demand? Sidan Sodertornstryck.se definierar det enligt följande:

Print on demand innebär att boken trycks först när någon beställt den, alltså att du inte behöver trycka upp den först och sälja den därefter.

Ganska tydligt och konkret - man slipper lagerhållning och man är 100% garderad mot att trycka upp för många böcker som man sedan inte kan få sålda, men å andra sidan blir styckpriset ännu högre än vid vanligt digitaltryck, och man måste oftast dela med sig av vinsten med ett företag som erbjuder denna print on demand-tjänst och som alltså saluför ens böcker mot slutkunden.

Det finns alltså en rad olika varianter som alla har sina för- respektive nackdelar. Har man en tillräckligt tjock plånbok och en tillräckligt säljbar bok är det nog bäst att trycka en större upplaga direkt med hjälp av offsettryck, men är man osäker på hur många ex man kommer sälja eller om man tror sig sälja få exemplar är det bättre att testa med en mindre upplaga först. I vissa fall kan man också använda print on demand-tjänster, för att på så sätt minska ens egna kostnader till ett minimum. Vad man väljer beror alltså på ens behov och på ens finanser.

Alltså

17 Nov 2014