Hantera utländska fakturor med exportfactoring

Det är en sak att inse att den produkt eller tjänst som man säljer även kan vara av intresse utomlands och en annan att faktiskt sälja till andra länder. En del företag drar sig för att utveckla sin verksamhet internationellt just för att man inte är säker på hur man ska jobba med fakturor och andra ärenden som rör betalningar. Det här behöver alls inte vara svårt och särskilt inte när man tar hjälp av tjänster från företag som Bibby Financial Services som är ett företag som finns både på den svenska marknaden och i andra länder. Med Bibby så kan man lätt ta hand om sina fakturor till utlandet med det som kallas för exportfactoring och som är mycket likt factoring. Det här är en tjänst som kan göra det möjligt att utvidga och komma igång utomlands.

Försenade betalningar

Ingen tycker om att tjata på kunder som inte betalar i tid och det särskilt när det handlar om riktigt bra kunder som hela tiden återkommer. Dels så känns det jobbigt att tjata och dels så konsumerar detta ens tid då man ska ringa, skicka email och kanske till och med börja fundera på Inkasso. När man får professionell hjälp med exportfactoring så måste man inte lära sig att driva in skulder på andra språk. Internationella företag som Bibby som även finns på den svenska marknaden kan de språk som behövs och vet vilken teknik som ska tillämpas i vilket land. Man kan alltså sälja sina fakturor och få pengarna direkt. Sedan är det upp till exportfactoringtjänsten att driva in skulden på ett bra sätt.

Bra indrivningsmetoder

Nu ska man förstås betänka den risk som finns med att låta ett annat företag driva in ens räkningar från utlandet. Har man en bra kund så vill man inte bränna denna med ett företag som inte beter sig på ett bra sätt. De flesta kan förstå varför de får påminnelser från en tredje part men om detta inte görs på ett snyggt sätt så kan man bli så trött på det hela att man säger upp affärskontakten. Med tanke på detta så ska man alltid vara noga med att få exportfactoring från ett seriöst företag med gott rykte som aldrig skulle drömma om att göra något skumt eller otrevligt bara för att få in pengarna på en räkning.

2 Nov 2013