Nackdelar att använda sig av ett datacenter

Det finns en rad olika företag som erbjuder kompletta datacenter där andra företag kan hyra in sig för att ha all sin IT-infrastruktur. Detta gällde från början nästan enbart större företag men eftersom allt mer blir datoriserat och uppkopplat mot internet är det även mindre företag som anlitar dessa datahallar. De som läser på datahallsföretagens hemsidor kan se en rad fördelar med att outsourca sitt datacenter men allt har en framsida och en baksida. Vad finns det för nackdelar?

Kostnaden

Allt kostar när det gäller företag. Det går det inte att blunda för. De som vill outsourca all sin IT-infrastruktur får betala för det och det är inte säkert att den kostnaden är värd resultatet för riktigt små företag.  För dem gäller det att räkna på vad kostnaden blir men även att ställa det i förhållande till vad kostnaden hade blivit om de själva ska sköta allt inom detta område. I detta fall får man räkna hur mycket det kostar att slippa datorkrångel, servrar som ligger nere, inköp och installering av nya hårddiskar m.m. Beroende på vilket sorts företag man har och hur viktig den informationen man jobbar med är kan denna punkt väga olika tungt.

Utrustningen är inte en trappa ner

När datorn var ung och företag började fundera på att köpa in datorer var det inte många som tänkte på att skapa en egen datahall. När sedan internet växte fram och datorerna sammankopplades skapades helt nya förutsättningar. Företagen avsatte då ett eget rum för all datorutrustning och byggde servrar för att underlätta för samtlig personal att nå alla information från de gemensamma hårddiskarna.  Skulle något krångla eller om man ville montera ner allt var det bara att gå till ett annat rum. Dagens datahallar har nu förflyttats till externa företag som det tar ett tag att åka till.

Sammantaget – Visst finns det nackdelar med en extern datorhall. Det finns nackdelar med allt. Men de som en gång tittat på priset och insett att säkerheten är större i en datahall än att ha all utrustning hemma inser snart att fördelarna är större än nackdelarna.

26 Apr 2013