Plugga effektivt och spara tid

PluggaGenom att plugga effektivt blir skolan betydligt lättare. På läxhjälp.nu har vi en avdelning med tips hur man förbättrar sin studieteknik. Här nedan finner du några bra tips när man sitter och pluggar.

Läs koncentrerat och intensivt – och ta sedan paus

Ett vanligt fel är att sitta för länge framför böckerna utan paus. Ett bra tips är att sitta ca 1 – 1,5 timme och sedan ta en paus på 5-10 minuter och därefter fortsatta. Hur långa dessa pauser bör vara är något du själv bör leta dig fram till, någon mirakelformel finns ej och det ändras med tiden. När du tar paus är det viktigt att du rör på dig, sträcker ut rygg och axlar och tänker på något annat. I början känns pauserna som slöseri med tid, men så är det inte. De ger dig möjlighet att läsa mer koncentrerat och intensivt än du annars hade gjort. Och det i sin tur gör att du lär dig mer på kortare tid.

Läs läxorna före träningen och andra fysiska aktiviteter

Ett bra tips för god studieteknik är att läsa läxorna före träningen och andra aktiviteter om det är möjligt. Efter träning är du av naturliga skäl trött av ansträngningen och när man är trött har man svårare att lära sig saker. Då är det bättre att ha läxorna avklarade och kunna ägna resten av kvällen åt att t.ex. umgås med familjen eller läsa en god bok.

Använd hjälpmedel

Hjälpmedel som t.ex. överstrykningspennor och/eller mindmap system kan hjälpa dig att lära dig mer. Använd en färgad filtpenna el. motsvarande för att markera nyckelord och viktiga passager i texten. Det är dessutom ett bra sätt att suga upp det viktigaste. Överstrykningarna underlättar dessutom när du skall förhöra dig själv. Mindmap är ett sätt att visualisera de viktiga sakerna och hur de hänger ihop. För de flesta är mindmap ett oerhört effektivt sätt att lära sig genom att man får lärdomarna att ”hänga ihop” = ha ett sammanhang, vilket leder till att de fastnar bättre och därmed leder till livslångt lärande.

Förhör dig själv – eller ta hjälp av någon

När du läst läxorna eller pluggat till provet är det bra att få en värdemätare på hur kunskaperna sitter. Förhör dig själv eller ta hjälp av någon. På det här sättet märker du snabbt vad du kan och vad du behöver plugga mer på. Ett bra kvitto på när man verkligen har förstått, är när man själv med egna ord kan förklara hur något fungerar.

30 Aug 2012