Vad innefattar en HLR Kurs?

HLRDe som får åka iväg på en HLR Kurs vet nog i förväg vad detta kommer att handla om. HLR (Hjärt- och Lungräddning) är något som lärs ut redan i skolåldern och som sedan anställda även får utbildning i på arbetsplatsen. Men vad är det man får lära sig och vad skiljer sig på dagens kurser mot tidigare?

Vad lär man sig

Att lära sig HLR betyder att man lär sig rädda livet på personer som inte har hjärt- eller lungaktivitet. Med andra ord att få igång puls och andning. Kursen lär i korthet ut hur man ska göra för att kontrollera pulsen och andningen, hur man ska påkalla uppmärksamhet och tillkalla ambulans samt vad man kan göra till ambulanspersonalen har kommit till plats. En person kan nämligen överleva relativt lång tid om personen får hjärtkompressioner så regeln är att alltid fortsätta till ambulansen har kommit. Detta oavsett om det handlar om två eller tjugo minuter. En person som däremot har hjärtstopp och inte får några kompressioner har betydligt större risk att vara utom räddning efter så lång tid.

Skillnaden på idag och förr

Eftersom forskning pågår kring HLR kan det vissa år komma nya rön om hur den ska genomföras för att på säkraste sättet rädda liv. För några år sedan visade det sig t.ex. att antalet kompressioner skulle justeras. Det handlar framförallt om smådetaljer. Det är en sak som skiljer på utbildningen idag mot förr.

Men det som framförallt är nytt på dagens HLR kurser är att deltagarna får träna på hjärtstartare. De var så ovanliga tidigare att man ansåg att enbart sjukhuspersonal behövde träna på dessa apparater. Men idag går de att hitta på flera ställen i samhället och även på många arbetsplatser. För att öka kunskapen om hjärtstartare har därmed även denna apparat lagts med i dagens HLR-kurs.

20 Sep 2013